Vest Elektro IKT AS Org nr 989 286 145
Evja
6900 Florø
Man-Fre: 07:30 - 15:30
57 75 22 11
Send oss en forespørsel

Montering av Komfyr Vakt

 

 

Komfyrbranner er den hyppigste brannårsaken i norske hjem,og de fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes.

En komfyrvakt forhindrer dette, den kutter strømmen til komfyren dersom en plate blir for varm. Det hindrer tørrkoking, overoppheting og andre farlige situasjoner som kan føre til brann

Det finnes flere typer komfyrvakter på markedet. En god komfyrvakt består av en sensor og en strøm avbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann utløser den en alarm. Dersom ingen reagerer på denne alarmen, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren/stekeplatene.

Pass på at du kjøper en komfyrvakt som er laget etter felles internasjonal norm NEK EN 50615. Dette kan du sjekke på produktets merkeskilt. For øvrig kan du også sjekke med ditt forsikringsselskap om du får rabatt på forsikringspremien dersom du har installert godkjent komfyrvakt.

Det er krav til komfyrvakt i elektriske anlegg/installasjoner som er nye etter 2010. Den skal da være installert som en del av den faste elektriske installasjonen. Forskriftene har ikke tilbakevirkende kraft, men dersom kjøkkenet er eldre enn 2010 så anbefales det å ettermontere komfyrvakt.

Komfyrvakter for fast installasjon skal monteres av elektriker. Komfyrvakter som ikke er fast tilkoblet tilfredsstiller ikke kravene i normene NEK400:2010 og NEK400:2014. Dersom du ønsker en komfyrvaktinstallasjon som tilfredsstiller dagens norm (NEK400:2010/2014) for elektriske lavspenningsinstallasjoner så må altså komfyrvakten installeres av elektriker.