Vest Elektro IKT AS Org nr 989 286 145
Evja
6900 Florø
Man-Fre: 07:30 - 15:30
57 75 22 11
Send oss en forespørsel

Privat El Kontroll

Hva skjer under EL kontrollen hjemme hos deg

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntaksikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer,apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.

Tilkoblingen i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan være antydning til varmeutvikling.

En vanlig boligkontroll tar ca. 1-2 timer.

 

Hva kan du gjøre for å sikre deg bedre mot ulykker og skader med elektriske årsak?

  1. Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom med løse dyr.
  2. Pass på at barn ikke tar med elektriske apparat under dyne /tepper ol.
  3. Ikke bruk elektriske ovner til å tørke tøy på.
  4. Husk å slå av stekeplater/komfyr etter bruk. For de som glemmer lett fins det tekniske hjelpemiddel (komfyrvakt) som slår av plater og komfyr etter ei viss tid.
  5. Bytt ut skjøteledninger med fastmonterte stikkontakter.
  6. Kun autoriserte fagfolk kan gjøre noe med den faste installasjonen i bustaden din.
  7. Sjekk merking av lamper og skjermer. Overhold avstander fra lamper til brennbart materiale og benytt aldri sterkere pærer enn det som er angitt på lampa.Privat
  8. Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsel o.l. for varmgang. Kjenn med fingrene om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må elektriker ar kontaktes.
  9. Har du gammalt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør det tas ut av bruk og leverer  ved gjenvinningsstasjon eller i en butikk som selger slikt utstyr.