Vest Elektro IKT AS Org nr 989 286 145
Evja
6900 Florø
Man-Fre: 07:30 - 15:30
57 75 22 11
Send oss en forespørsel

Internkontroll / EL-sjekk

_featured_image

For å forebygge slike uhyggelige opplevelser

Som bustadeier eller eiendomseier er du selv ansvarlig for det elektriske anlegget ditt, og at det utføres kontroll, heretter kalt internkontroll elektro. For næringsvirksomhet plikter den som er ansvarlige å sørge for at det innføres og utøves internkontroll elektro ref. Internkontrollforskriften.

En EL-kontroll skal du ta når du ikke har helt oversikt over kvaliteten på ditt elektriske anlegg. En EL-kontroll kan avdekke brannfeller. For privatpersoner anbefales det ettersyn av det elektriske anlegget utført av autorisert elektrofirma minimum hver 5 år. Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. Skal du selge huset, eller nettopp har kjøpt nytt hus er dette en flott anledning til å få en oversikt om anlegget ditt er trygt og ikke har noen brannfeller og svake punkt. De fleste forsikringsselskap gir rabatt dersom bustadeier har avtale med en sertifisert EL kontrollør.

Som ikke-faglært har du bare lov til å gjøre mindre arbeid på egen elektrisk anlegg.

Dersom din bedrift ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med å komme i gang:

Vi har:

  • den nødvendige kompetansen
  • lang erfaring med slike rutiner
  • flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, borettslag, kommuner og gårdbrukere
  • en fast person som følger opp avtalen i din bedrift
  • det beste dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til din bedrift

Vi kan med vår fagkunnskap og «hjelpe» din virksomheten med å utarbeide rutiner og sjekklister for ettersyn av el-anlegget og øker person-sikkerheten.

Næring »

Dersom bedriften din ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med dette.

Privat El Kontroll »

Hva skjer under EL kontrollen hjemme hos deg